ברוכים הבאים לאתר הקורסים “פרוג אונליין” האתר מופעל על ידי חברת פרוג פרופשיונל גרופס (ע.מ. 514234061, ז’בוטינסקי 168 בני ברק) 

להלן: “מפעילת האתר”

תנאי שימוש אלו כוללים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, ומהוים הסכם מחיים בינך לבין מפעילת האתר. נא קראו תנאים אלו בקפיד. 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני(כגון טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו’). בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחרים

כמו כן, המונח “משתמש” משמעו כל שימוש באתר זה בכל דרך.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

 1. כללי
 • הוראות תנאי השימוש דלהלן, גוברות על כל האמור באתר.
 • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • האתר מציע לקהל המשתמשים תכנים בצורת מאמרים, שיעורים, סדנאות וקורסים בתשלום או ללא תשלום, במגוון תחומים. להלן: “השירותים”.
 • מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
 • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
 1. התכנים באתר:
 • האתר מציע תכני לימוד והדרכה בתחומים שונים, וכן מאפשר להשתתף בקורסים באמצעות רשת האינטרנט.
 • תוכן האתר: לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, הדרכות, מצגות, מערכי שיעור, קבצי תרגול,  טקסטים, תמונות, נתונים, סקירות, מאמרים ומידע נוסף. צפייה ושימוש בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ובין אם הם בבעלות צד ג’, המאפשר למפעילת האתר זכות שימוש בהם. להלן: “התכנים”.
 • עבור כל תוכן המוצע לרכישה באתר מוצג מידע הכולל את שם הקורס  (או הסדנא או כל תוכן אחר) – וכן תיאור קצר של התוכן המוצג בו, תהליך ודרישות הלמידה, קהל היעד, ותנאי הזכאות לתעודה
 • המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור מתומצת בלבד ואין מפעילת האתר נושאת באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לפריט התוכן.
 •  התכנים מוצעים למשתמש לצפייה בהשאלה בלבד, לתקופת הלימודים, לשימוש אישי בלבד, ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן הקורס שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 • התוכן מאשר כי מודע לכך שהתוכן זמין רק לפי סדר הלימוד, ומפעילת האתר יכולה לחסום תוכן עד שיעבור בהצלחה את השיעור הקודם ע”י מבחן, שאלון, הגשה או כל כיוצא בזה. 
 • המשתמש יודע כי לצורך קבלת תעודה בסיום הקורס, עליו להגיש הגשת גמר, כמו כן בכל קורס יש לפחות פעם אחת הגשת ביניים, בה מחוייב המשתמש להגיש אחד על אחד מול מרצה, דרך האונליין או דרך פגישה בכיתת לימודים במכללה, במידה ולא יגיש הגשת ביניים, לא יתאפשר המשך הלימודים בקורס.
 • על אף האמור לעיל, המשתמש מחוייב לשלם את מלא המחיר על הקורס אף במידה והמשתמש לא השלים את חובותיו, ולא הגיש הגשות, מטלות, מבחנים, או שאלונים, ובגין כך מפעילת האתר לא זימנה למשתמש את תוכן ההמשך.
 1. הרשמה לאתר
 • על מנת לבצע רכישה כלשהי באתר, יהיה עליך להירשם לאתר, בעת ההרשמה , על המשתמש לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור “אני מסכים לתנאי השימוש באתר”.
 • ההרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון : שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר ת”ז וכיו”ב.
 • כל שימוש באתר, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו הוכחה  על הסכמתו של המשתמש ואישורו לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבתנאים אלו.
 • לאחר תהליך הרישום מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי המשתמש, על מנת שתוכל לצפות בהם במהלך כל הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלך, לבצע שינויים ועדכונים, וכן לעקוב אחר התקדמות הלימודים ב. 
 • בעצם הרישום המשתמש מאשר להיכלל ברשימת הלקוחות של האתר והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בו, אלא אם סימן המשתמש אחרת.
 1. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
 • משתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי קיים תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, עליו לפנות בכתב למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. בכל מקרה, אין הסרת התוכן מהווה כהוכחה בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר, ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג’. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר.
 • מפעילת האתר רשאית לשנות או לעדכן בכל עת את רשימת התכנים באתר, את התכנים באתר עצמם, להחליף תכנים, קורסים, שיעורים, סדנאות או כל תוכן, וכן להוציא מהתכנים או מרשימת הקורסים, או תוכן אחר שבתכני האתר.
 • כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לשום יעוץ ע”י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
 • מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר, לרבות חסימה מצד חברות תקשורת וספקיות אינטרנט מסיומות, או כל צד ג’.
 • מפעילת האתר עושה את מלא המאמצים להקפיד על איכות ועדכניות האתר. עם זאת, אינה יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם, או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, או יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. אי לכך, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, שנגרם למשתמש/רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מפעילת האתר עושה את מיטב המאמצים לספק איכות צפיה וגלישה תיקנית ואיכותית, יחד עם זאת אינה מתחייבת שהשירות הניתן יינתן כסדרו ללא הפרעות גלישה, תקלות טכניות, הפסקות והפרעות כשלים בתוכנה או בחומרה, או יהא חסין מפני גישה לא חוקית (האקינג) למחשבי האתר, או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.
 1. רכישת הקורסים:
 • כל תוכן שיירכש באתר ייעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד, השימוש באתר יכול להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:
 • רכישת קורס תהווה הרשאה וגישה לתכני הקורס וזאת עד לקבלת תעודה מאת מפעילת האתר אשר מעידה על סיום הקורס.
 • ליד כל קורס יצוינו תנאי הקבלה לאותו הקורס, מפעילת האתר אינה בודקת ולא תהיה אחראית לטענה כזו או אחרת לעניין תנאי הקבלה, המשתמש מצהיר בזאת ומחובתו לקרוא את תנאי הקבלה לכל קורס בטרם הרכישה, במידה ומשתמש רכש קורס והוא אינו עומד בתנאי הקבלה של הקורס, לא תהיה לו כל טענה כלפי מפעילת האתר והוא לא יהיה זכאי להחזר כספי.
 • יודגש כי קבלת התעודה מותנית בתנאי הזכאות אשר מפורטים בכל קורס, תנאי הזכאות לתעודה שונים בכל קורס ועל המשתמש האחריות לקרוא מראש את התנאים לקבלת זכאות.
 • יובהר כי התעודה אינה מוכרת ע”י מוסד ממשלתי כלשהו והתעודה הינה מטעם מכללת בית פרוג, המשתמש מצהיר כי קרא תנאי זה וכי לא תהיה לו כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת האתר.
 • יודגש כי משתמש אשר רכש קורס כזה או אחר באתר, צפייתו בתכנים תהיה מוגבלת עד לקבלת התעודה בלבד ו/או עד לפרק זמן המוגדר בעת רכישת הקורס, לאחר מכן ייחסם המשתמש לצורך צפייה בתכני הקורס.
 • רכישת קורס נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה הייחודיים לכל קורס, מתן אפשרות צפיה בתוכן הקורס תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים.
 • הקורס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את  הזכויות מכוח רכישת קורס, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי רכישת קורס לכל גוף אחר ללא קבלת אישור בכתב ומראש של מפעילת האתר.
 • רכישת קורס מאפשרת בו זמנית צפייה אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית).
 • קבצי תרגול הינם קבצים שונים לתרגול המצורפים לקורס הנלמד וכוללים בין היתר תמונות, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקיים, מסמכים ועוד. להלן: “קבצי התרגול”.
 • קבצי התרגול זמינים בתוך הקורסים לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. הרוכש רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שיינתנו באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלבנטי) בלבד ובקשר עם השיעור הנלמד לצדם בלבד, ולא לכל שימוש אחר.
 • אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג’ שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא).
 • אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.
 • המשתמש יהיה רשאי להתכתב ולהתייעץ עם צוות ההוראה של המכללה דרך מערכת האתר או דרך הטלפון בימים א-ה בשעות הפעילות המפורסמות באתר.
 • כמו כן מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים בשירותים לכולם (ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים וקורסים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חברתיות באינטרנט.
 1. זכות השימוש באתר והצהרת המשתמש
 • כל שימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות והתקנות שבהסכם זה.
 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות הלקוח לדאוג לחיבור מהיר עם רוחב פס מתאים לאינטרנט מהיר ויציב.
 • ידוע למשתמש כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, וכן היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן, וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, מפעילת האתר אינה אחראית לשום תקלה או כשל בשימוש או צפייה הנובע מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאתר.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי צפייה בתכני האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט שברשותו, ויתכן ותשפיע על השימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.
 • התכנים והקורסים משקפים גישה, דרך או דעה אישית מסוימת של יוצרם וכך יש להתייחס אליהם, בזהירות המתבקשת, אם תחליט להסתמך על התכנים והקורסים או לפעול לפיהם – חלה עליכם האחריות המלאה והבלעדית לפעילותכם ולתוצאותיהן.
 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
 • מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים המוצעים על ידי האתר באמצעות רכישה בכרטיס אשראי דרך האינטרנט, והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • המשתמש מאשר כי בעת מסירת פרטי האשראי, הפרטים והסליקה תעבור אוטמטית לאתר חברת הסליקה עמה עובד האתר.
 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, מפעילי האתריראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהל תפרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.     
 • על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
 1. תנאי רכישה:
 • מחירי השירותים והמוצרים המוצגים באתר כוללים מע”מ כחוק וכדין.
 • מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד שירות המופיע באתר.
 • מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי השירותים והמוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירת השירות על ידי המשתמש, תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 • תמונות המוצרים ו/או השירותים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר תהיה רשאית להציע מבצעים ומכירת קופוני הנחה לרכישות, ללא קשר למועד ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
 • מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו/או צד ג’.
 • שירותים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 • מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו,
 • מפעילת האתר שומרת לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים וקורסים שנרכשו.
 • חשבונית מס לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא”ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.
 1. ביטול רכישות אשר בוצעו באתר:
 • במקרה של ביטול רכישת קורסים דיגיטליים הדבר מהווה “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995.
 • בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו הנ”ל.
 • המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים והוא מתחייב לקרוא היטב את פירוט השירות כפי שיוצג ליד כל פריט תוכן באתר וידוע לו כי על אף האמור לעיל ועל פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של שירותים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, קרי לא יבוצע החזר כספי או החלפה של תוכן כזה או אחר לתוכן אחר במקרה הנדון.
 • מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו/או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.
 1. אבטחת מידע באתר:
 • המשתמש מסכים כי מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות לחשיפת פרטי המשתמשים בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך. מפעילת האתר דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר.
 1. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעילת האתר:
 • מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמש.
 • הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.
 • מפעילת האתר עושה כל שניתן על מנת לשמור על פרטיותו של המשתמש, לרבות שימוש באבטחת מידע ובכל הכלים העומדים לשמירה על ביטחון וסודיות.
 • מפעילת האתר מתחייבת כי ההתקשרות בין הצדדים תישאר סודית לחלוטין ,יחד עם זאת, אין מפעילת האתר אחראית על מקרה בו תהיה  חשיפת מידע כתוצאה מפעולות זדוניות ו/או בשל תקלה טכנית שנעשתה בשוגג.
 • מפעילת האתר תהא רשאי לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 • השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת השירותים באתר, ולרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • מפעילת האתר רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהוא עצמו יפרסם מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.
 1. Cookies:
 • המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • יש באפשרות המשתמש להימנע מקבלת Cookies בדפדפן אשר בו הוא משתמש, אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.
 1. קניין רוחני.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעילת אתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 • האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 • כמו כן יובהר כי ייתכן וישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתנה למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.
 • כל ס’ בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.
 1. הפסקת שימוש ושיפוי:
 • מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.
 1. שימושים אסורים:
 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 • המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר. מפעילת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.
 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 1. בירור מחלוקות ותחום שיפוט:
 • הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבוררות בבית הדין של הרב יהודה סילמן בבני ברק.מקום קיום הבוררות יהיה בעיר בני ברק, והבורר יהיה חייב בהנמקת החלטתו.
 • סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך.
 • עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.
 1. שירות לקוחות ויצירת קשר:
 • לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בדואר אלקטרוני : [email protected]
 • הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

2020 © כל הזכויות שמורות לפרוג-אונליין

נרשמת לעדכונים!

נשלח אליך למייל עדכונים על קורסים וסדנאות חדשים שיהיו זמינים בפרוג-אונליין